Yvonne af Ugglas caroline af Ugglas
”Yvonne af Ugglas”
Visor och musikal.
Författare av boken "Röstträning" 
”Caroline af Ugglas”
Pop och Rock